Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Liên kết website

Phòng Giáo dục & Đào tạo
Bộ giáo dục & Đào tạo
Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam
Điều hành tác nghiệp

Thống kê

Tổng truy cập: 721210
Trong tháng: 6617
Hôm nay: 348
Đang Online: 1

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011-2012

Ngày đăng: 05/12/2011 - Lượt xem: 2414
Thực hiện hướng dẫn số 79/HD-PGD-ĐT, ngày 14/9/2011 của phòng GD&ĐT Đại Lộc về "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012", trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012 và đã được thông qua hội nghị NG&LĐ ngày 12/10/2011. Dưới đây là toàn văn kế hoạch năm học.

    

      PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

 

 


 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011-2012

          Trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Quảng nam và của Phòng GD&ĐT Đại lộc với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.. Trường THCS Nguyễn Trãi đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2011- 2012 như sau:

 

A/ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, thực hiện việc giảm tải chương trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Hai không". Làm tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục.

 

B/ KẾ HOẠCH CỤ THỂ

    I/ Tình hình và điều kiện ban đầu:

          1/ Tình hình học sinh:

 

 

   Khối

Số lớp

Số HS đầu năm

Nữ

Lưu ban

Số chưa ra lớp

6

7

250

123

5

1

7

7

229

114

6

1

8

7

243

115

1

2

9

7

261

122

0

0

Toàn trường

28

983

474

12

4

  

2/ Tình hình đội ngũ:

 

 

TỔ

Số lượng

Trong đó

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ VP

5

HP: 1- CNV: 4

Lê Thị Hiền

 

Ngữ Văn

10

Ngữ Văn: 9

Thư viện :1

Lê Đức Thịnh

Võ Hồng Long

Toán- Tin

14

Toán+Tin: 13

HP:1

Phạm văn Thanh

Nguyễn Thị Mai

Lê Hữu Ân

Sử-Địa- CD

8

Sử+ Địa: 6

CD: 1- TPT: 1

Nguyễn Nhân

PhanT.Thanh Lam

Lý – Hóa

9

Lý: 3-Hóa: 4

Thiếtbị:1- HT:1

Lê Văn Dũng

Ng: Thị T. Thủy

Anh văn

8

Anh văn: 8

 

Ng:ThịMinhTâm

Trần Thị Hồng

 Sinh-TD- Nhạc- MT

13

Sh:5-TD:4

Nhạc: 2-MT: 2

Nguyễn Thị Yến

Lê Dãn

Ng: Lương Hiệp

Tổng cộng

67

 

 

 

 

 

  3/ Cơ sở vật chất, thiết bị:

  • Phòng học đảm bảo cho học sinh học 2 ca trong ngày. Có 2 phòng TNTH, 1 phòng dạy Tin học và 2 phòng bồi dưỡng phụ đạo.
  • Các trang thiết bị tương đối đầy đủ.
  • Thiếu sân chơi, bãi tập.

    4/ Tổ chức phân công:

4.1 Ban giám hiệu:

+ Hiệu Trưởng: Nguyễn Ba - Phụ trách chung +Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, quản lý tài chính, tài sản + Chỉ đạo điều hành tổ Văn và tổ Lý hóa.

+ Hiệu phó: Bùi Sĩ Nho.- Phụ trách chuyên môn + Xử lý, điều hành các hoạt động khi HT vắng + Quản lý nề nếp dạy- học buổi sáng + Chỉ đạo điều hành tổ Toán Tin , Sử - địa và Anh  văn.

+ Hiệu phó: Lê Thị Hiền- Phụ trách hoạt động NGLL + Tổ trưởng Văn phòng + Quản lý nề nếp dạy- học buổi chiều + Chỉ đạo điều hành tổ Văn phòng, Sinh CN- TD- N- MT.

  1.  Các ban ngành đoàn thể:

         + Tổng phụ trách: Trần Hữu Nghị.

         + Bí thư Chi đoàn: Vũ Thị Minh Lý

         + Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Liên.

         + Thanh tra nhân dân: Trương Thị Hoá.

         + Thư ký Hội đồng: Hồ Thị Cẩm Nhung

         + Trưởng ban LĐ-HN-DN: Trương Bậu.

         + Trưởng ban Văn- Thể- Mỹ: Huỳnh Ngọc Tín.

         + Trưởng ban đại diện CMHS: Ông Phan Đình Hùng.

         + Văn thư + Thủ quỹ : Đoàn Thị Thanh Long.

         + Kế toán: Trần Thị Minh Phụng.

         + Thư viện: Nguyễn Thị Phương Trinh.

         + Thiết bị: Huỳnh Văn Phúc.

         + Y tế học đường: Nguyễn Thị Thanh Huyền.

         + Bảo vệ tạp vụ: Lê Viết Hà.

5. Các hội đồng tư vấn:

   5.1 Hội đồng tư vấn về thi đua khen thưởng( theo điều lệ)

 

  5.2 Hội đồng tư vấn về giáo dục đạo đức hạnh kiểm học sinh

       1/ Đ/c Trần Hữu Nghị - TPT- làm chủ tịch.

       2/ Đ/c Nguyễn Thị Mai- GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Phan Thị Liệu - GV- làm thành viên.

       4/ Đ/c Phan Thị Thanh Lam - GV- làm thành viên.

       5/ Đ/c Lê Thị Liền - GV- làm thành viên.

  5.3 Hội đồng tư vấn về đổi mới PPGD theo hướng tích cực ở các bộ môn xã hội.

       1/ Đ/c Lê Đức Thịnh - GV - làm chủ tịch.

       2/ Đ/c Nguyễn Nhân - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Huỳnh Ngọc Tín - GV- làm thành viên.

       4/ Đ/c Phan Thị Thanh Lam - GV- làm thành viên.

       5/ Đ/c Nguyễn Tường - GV- làm thành viên.

  5.4 Hội đồng tư vấn về đổi mới PPGD theo hướng tích cực ở các bộ môn tự nhiên.

       1/ Đ/c Phạm Thanh  - GV - làm chủ tịch.

       2/ Đ/c Lê Văn Dũng  - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Hồ Pha - GV- làm thành viên.

       4/ Đ/c Lê Dãn  - GV- làm thành viên.

       5/ Đ/c Trương Bậu - GV- làm thành viên.

6. Các tổ hỗ trợ:

6.1 Tổ hổ trợ viết và áp dụng SKKN.

       1/ Đ/c Lê Thị Hiền - HP – Tổ trưởng.

       2/ Đ/c Lê Dũng  - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Hồ Pha - GV- làm thành viên.

       4/ Đ/c Lê Dãn  - GV- làm thành viên.

       5/ Đ/c Lê Đức Thịnh - GV - làm thành viên.

       6/ Đ/c Nguyễn Nhân - GV- làm thành viên.

       7/ Đ/c Huỳnh Ngọc Tín - GV- làm thành viên.

6.1 Tổ hổ trợ ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

       1/ Đ/c Bùi Sĩ Nho - HP – Tổ trưởng.

       2/ Đ/c Lê Hữu Ân  - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Phan Thị Liệu - GV- làm thành viên.

       4/ Đ/c Lê Văn Dũng  - GV- làm thành viên.

       5/ Đ/c Lê Thị Ái Thu - GV - làm thành viên.

 

7. Các câu lạc bộ:

7.1 Câu lạc bộ Em yêu thích Tiếng anh

- Các GV cố vấn:

        1/ Đ/c Huỳnh Ngọc Tín - GV – Tổ trưởng.

       2/ Đ/c Trần Thị Minh Hương - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Trần Thị Hồng - GV- làm thành viên.

- Gồm những học sinh yêu thích Tiếng anh ở lớp 8,9

 

7.2 Câu lạc bộ Em yêu thích Toán học

- Các GV cố vấn:

        1/ Đ/c Nguyễn Thị Mai - GV – Tổ trưởng.

       2/ Đ/c Phan Thị Liệu - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Nguyễn Thị Phương - GV- làm thành viên.

- Gồm những học sinh yêu thích Toán học ở lớp 8,9

7.3 Câu lạc bộ Em yêu thích Văn học

- Các GV cố vấn:

        1/ Đ/c Võ Hồng Long - GV – Tổ trưởng.

       2/ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Minh - GV- làm thành viên.

       3/ Đ/c Hồ Thị Cẩm Nhung - GV- làm thành viên.

- Gồm những học sinh yêu thích Văn học ở lớp 8,9

II.CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

2.1. Thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ chương trình, sách giáo khoa để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, phù hợp với điều kiện thực tế theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả, chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Nhà trờng, tổ chuyên môn có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học”. Xây dựng và nhân rộng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả ở từng giáo viên, tổ chuyên môn.

2.4. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, đặc biệt là nâng cao vai trò của các tổ chuyên môn trong việc thực hiện chương trình giáo dục, thực hiện kỷ cương, nề nếp quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá.

3. Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT Đại Lộc, nâng cao hiệu quả về chuyên môn và nghiệp vụ; tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong việc chỉ đạo các hoạt động giáo dục, giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

          4. Thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ quản lý các trường học theo chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai sót. Tập trung chỉ đạo công tác tài chính, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

III.CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

          1.1 Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng kết hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

-  Tăng cường thực hiện có chất lượng cuộc vận động, cụ thể hóa nội dung này để tổ chức thực hiện trong sinh hoạt hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt chủ nhiệm từng tháng với các hình thức phù hợp. Tổ chức thực hiện tốt việc dạy học các nội dung đó nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” lồng ghép với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. CBGVCNV nhà trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học và tự giác chấp hành tốt qui định về đạo đức nhà giáo. Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

- Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại, công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; hướng dẫn an toàn giao thông, chống đuối nước.

1.2. Thực hiện tốt việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Hai không” của ngành, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên.

          - Thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh.

1.3. Tiếp tục triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Nhà trường  luôn gắn việc thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với xây dựng trường chuẩn Quốc gia, triển khai tốt việc giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học.

- Tham gia và tổ chức tốt các cuộc thi, các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục thể thao, tin học, ngoại ngữ, thi học sinh giỏi cấp cơ sở…; tuyển chọn học sinh tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi cấp huyện, tỉnh. Tổ chức tốt hội thi giáo giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Điều lệ đã ban hành.

- Tiếp tục thực hiện kế chăm sóc NTLS  địa phương, đưa trò chơi dân gian vào nhà trường, tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông và phòng chống ma túy, ngăn chặn có hiệu quả bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

 

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục với thời gian 37 tuần thực học được phân bố: học kỳ 1 có 19 tuần và học kỳ 2 có 18 tuần thực học trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết học của mỗi môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục, giảm số tiết học hàng tuần theo qui định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học theo hướng tinh giảm, thực hiện từ năm học 2011-2012.

Tổ chức dạy học tự chọn các môn Ngữ văn lớp 9 và Toán lớp 9 theo chương trình và tài liệu của Sở ban hành. Các lớp còn lại tổ chức dạy môn tự chọn Tin học theo phân phối chương trình của BGD.  Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo qui định tại qui chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Bảo đảm thực hiện đủ thời lượng với số tiết học cụ thể, bảo đảm tính công bằng, công khai và hợp lý khi phân công giáo viên giảng dạy, bảo đảm phù hợp về số tiết của mỗi giáo viên trong mỗi học kỳ (kể cả tiết dạy và kiêm nhiệm).

          Thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp

- HĐNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề mỗi tháng với thời lượng 2 tiết/ tháng và tích hợp nội dung HĐNGLL sang môn GDCD như sau:

          + Các lớp 6, 7, 8, 9 : Ở các chủ đề về đạo đức và pháp luật.

          + Cần đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em vào thực hiện ở lớp 9 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào HĐNGLL.

- HĐGDHN:

Lớp 9: Thời lượng HĐGDHN là 9 tiết/năm học bằng việc đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở 2 chủ điểm sau:

+ “Truyền thống nhà trường”, chủ điểm tháng 9.

          + “Tiến biến lên Đoàn”, chủ điểm tháng 3.

Cần đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, xây dựng nếp  sống văn hóa, củng cố kỷ cương, nề nếp.

Đối với HĐGDHN,   nên chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh xác định đúng năng lực, khả năng học tập để lựa chọn con đường học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Tiếp tục phối hợp với  trung tâm HNDN Đại lộc trong việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề. Phấn đấu trên 90% học sinh lớp 9 tham gia học nghề và đạt kết quả cao.

Tiếp tục thực hiện dạy học các nội dung về Lịch sử, Địa lý, văn học địa phương.

Tiếp tục tổ chức dạy học các nội dung: bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đa dạng sinh học, kỷ năng sống... trong dạy học chính khóa và ngoại khóa.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả dạy học Tiếng Anh trong nhà trường, tăng cường kỹ năng nghe, nói cho học sinh, đặc biệt đối với học sinh giỏi nhằm đạt kết quả trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhà trường và xã hội về định hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, thi cử là quá trình xuyên suốt trong việc thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về việc tiếp tục thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới dạy học. Phát động phong trào soạn bài, soạn câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra...tạo “Nguồn học liệu mở” giúp giáo viên có tài liệu để tham khảo, sử dụng trong đổi mới dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức của Bộ GD&ĐT.

+ Tiếp tục tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng làm cơ sở giảm tải nội dung phù hợp với năng lực tiếp thu của học sinh nhưng phải được bàn bạc thảo luận kỹ trong sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

+ Tiếp tục phát huy tích tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên.

+ Thiết kế bài giảng khoa học với các hoạt động hữu hiệu của giáo viên và học sinh, với tổ hợp nhiều phương pháp được lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy trí tuệ và kỹ năng của học sinh. Mỗi giáo viên từng bước xây dựng và giải các bài toán nhận thức (như xây dựng hệ thống câu hỏi, tìm hiểu tính liên thông kiến thức giữa các cấp học, sử dụng thiết bị dạy học, tính logic giữa các phần, mục của bài, những kiến thức mới và khó cần tìm hiểu…) trước khi thiết kế giáo án nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để có được các giáo án tốt. Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích động viên học sinh học tập. 

+ Thực hiện dạy học sát đối tượng, chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm, rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; coi trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu, kém.

+ Thực hiện nghiên túc các tiết thực hành của các môn học theo qui định. Tăng cường kiểm tra kỹ năng thực hành, nghiên cứu của học sinh, thực hiện bồi dưỡng kỹ năng thực hành các môn Sinh học, Hóa học, Vật lý cho học sinh giỏi dự thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

+ Tăng cường dự giờ thăm lớp, tiếp tục phát động phong trào tự học, tự rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử sư phạm của giáo viên.

+ Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn; coi trọng thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy. Trong năm học, mỗi tổ bộ môn cần làm hay sưu tầm và sử dụng  được ít nhất 1 đồ dùng dạy học bằng công nghệ thông tin, ít nhất 2 bài giảng điện tử có chất lượng. Mỗi học kỳ, tổ chức các hội thảo chuyên sâu bàn về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Cần lưu ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin với mục đích là tăng cường và nâng cao hiệu quả của các phương tiện dạy học phục vụ cho đổi mới phương pháp, vì vậy cần chấn chỉnh việc lạm dụng công nghệ thông tin làm phai mờ vai trò chủ đạo của người thầy trong quá trình dạy học.

+ Tiếp tục phát huy và tăng cường ứng dụng dạy học tích cực, khoa học sư phạm ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học do dự án VVOB, Dự án Giáo dục trung học cơ sở II đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm bảo đảm tính linh hoạt về hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kĩ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

 - Chú trọng việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi tổ bộ môn.

- Tiếp tục quán triệt tinh thần về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và lồng ghép vào nội dung phong trào thi đua "Xây dựng trường học và học sinh tích cực".

- Các giải pháp cần thực hiện:  

+ Các tổ chuyên môn có biện pháp bồi dưỡng, kiểm tra giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

+ Lập "Nguồn học liệu mở" các câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, giáo án, tài liệu tham khảo để giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình dạy, học.

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bảo đảm khách quan, thống nhất. Thực hiện đúng qui chế đánh giá, xếp loại học sinh được ban hành . Việc đánh giá cần sát đúng trình độ học sinh, với thái độ khách quan, công minh.

- Cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá, đã được qui định thực hiện trong phân phối chương trình của mỗi môn học của Bộ GD&ĐT.

- Đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng “mở”, dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức.

- Tiếp tục đổi mới đánh giá các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Đối với môn Thể dục cần coi trọng về kiến thức, thái độ học tập, ý thức cố gắng vươn lên trong học tập, không thiên quá về đánh giá thành tích như đào tạo vận động viên. Việc đánh giá môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật cần thực hiện theo hướng dẫn số 2270/SGDĐT- GDTrH. Thực hiện đánh giá môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật  bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm)

-  Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nề nếp chuyên môn

- Trên cơ sở đánh giá một năm thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý ở cấp trường. Xây dựng và nhân rộng mô hình  đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả ở từng tổ chuyên môn và nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác quản lý hoạt động đổi mới phương pháp ở các trường phổ thông, đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các môn học.

- Cải tiến cách thức đánh giá môn Giáo dục công dân theo hướng kết hợp với thực tiễn rèn luyện đạo đức, ý thức học tập và kỹ năng sống của học sinh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm kiểm tra và nhận xét đánh giá; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo và các giải pháp của Sở về khắc phục hiện tượng “ngồi sai lớp”, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, chống học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng phụ đạo học sinh yếu.

- Tiếp tục  thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp trung học; khai thác các nguồn lực cho công tác giáo dục khuyết tật, hỗ trợ học sinh và giáo viên trong dạy học hòa nhập. Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật cần được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không xếp các em vào diện học lực yếu kém, ngồi nhầm lớp.

- Các học sinh khuyết tật cần được xem xét, chiếu cố miễn giảm học thể dục theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Đối với học sinh khuyết tật nặng cần có danh sách để hỗ trợ riêng và lập hồ sơ y tế.

 

III. Xây dựng cơ sở vật chất trường học và  trường chuẩn Quốc gia.

1. Tăng cường xây dựng CSVC trường học:

- Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, kết hợp nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước với các nguồn huy động khác để  mua sắm một số trang thiết bị dạy học, nâng cấp các phòng học như sau:

+ Tu sửa và nâng cấp 6 phòng học đã xuống cấp.

+ Trang bị cho mỗi tổ bộ môn một máy tính xách tay để dạy giáo án điện tử.

+ Tu sửa, bổ sung các trang thiết bị ở các phòng bộ môn.

+ Bổ sung sách cho Thư viện, mua tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học, các tài liệu ngoại khóa, các tài liệu giáo dục tích hợp các nội dung về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống để cung cấp đủ cho giáo viên thực hiện dạy học và cho học sinh tham khảo.

- Tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan sư phạm, nhà vệ sinh để thực sự đạt tiêu chuẩn xanh-sạch-đẹp, an toàn theo Qui định về vệ sinh trường học và các yêu cầu của phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục đầu tư và xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

- Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá lại theo các tiêu chuẩn nhằm phát hiện những bất cập, những tồn tại phát sinh không đủ chuẩn để kịp thời khắc phục, hiệu chỉnh và báo cáo với Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị kiểm tra công nhận lại.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm  “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”. Tiếp tục thực hiện  về Qui định đạo đức nhà giáo và cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” 

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ quản lý và giáo viên. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời giáo viên có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, phai mờ về lý tưởng, phát ngôn không đúng về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

2. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý nhà trường theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ, tăng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn.

3.Tham gia có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học giai đoạn 2010-2015; các chương trình về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm năng lượng cho tất cả giáo viên.

V.Thực hiện phổ cập giáo dục

 Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách,; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả ; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; chống bỏ học; phấn đấu đạt tỉ lệ phổ cập trên 93%.

VI. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện Quy  chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục, theo đó thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra (3 công khai: công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo; công khai về các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai về thu - chi tài chính; và 4 kiểm tra: việc phân bổ và sử dụng ngân sách/thu và sử dụng học phí/sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức/chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên).

- Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, tận tình trong giáo dục, giúp đỡ học sinh yếu kém của mỗi thầy cô giáo để phấn đấu đạt trường học thân thiện.

- Thực hiện nghiêm QĐ 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GD&ĐT và QĐ số 47/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam về dạy thêm, học thêm.

3. Tích cực tuyên truyền và thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội hóa giáo dục, về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Thực hiện  huy động nguồn lực xã hội phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.

4. Tổ chức đánh giá 2 năm thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng trong giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện các phong trào và các cuộc vận động.

5. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng có hiệu quả các phần mềm về quản lý học sinh, quản lý đánh giá xếp loại, kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu, quản lý thư viện, quản lý “Nguồn học liệu mở”.  

VII. Công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo

- Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thi đua từ đầu trong năm học.                                                                 

          - Xây dựng nội dung đăng ký và chấm điểm đánh giá thi đua thật cụ thể, sát hợp với nhiệm vụ phân công của từng CB, GV, NV.Đảm bảo hồ sơ, thủ tục, qui trình đăng ký, kiểm tra và xét thi đua hằng năm, học kỳ.

         - Thực hiện tốt  14 nội dung  thi đua về các mặt hoạt động do PGD& ĐT Đại lộc đề ra.

          - Thường xuyên tham mưu, thông tin, báo cáo chính xác và kịp thời với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Đảng bộ, Lãnh đạo, công đoàn ngành GD huyện, … về tình hình giáo dục, về các sự cố bất thường (nếu có),…

          VIII/ Các chỉ tiêu cần đạt

   -  Thực hiện tuyển mới 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học  trên địa bàn vào lớp 6 và có những giải pháp tốt nhất để huy động học sinh bỏ dỡ ra  lớp.Thực hiện tốt công tác PCGDTHCS , phổ cập đúng độ tuổi. Hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong năm.Tăng cường các  biện pháp để giảm học sinh  bỏ học dưới 1%.

- 100% CBGVCNV thực hiện đổi mới trong quản lý, giảng dạy và công tác.

- 100% GV thực hiện tốt việc giảm tải chương trình; thao giảng, dự giờ đạt và vượt chỉ tiêu ( thao giảng ít nhất 2 tiết/HK và dự giờ 9 tiết/ HK). Riêng tổ trưởng và tổ phó chuyên môn thực hiện theo qui định về Kiểm đinh chất lượng.

- 100% tổ chức và tham gia tốt sinh hoạt chuyên đề cấp huyện và cụm theo qui định.

- 100% CBGVCNV có đầy đủ các loại HSSS theo qui định và được xếp loại Khá- Tốt.

  -  Thực hiện đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo qui định. Phấn đấu để có từ 99% đến 100% học sinh  xếp loại hạnh kiểm trung bình trở lên. Trong đó có 95% Khá, Tốt .

- HS lên lớp sau thi lại đạt từ 98% đến  99%.

- HS đạt Khá, Giỏi từ 50% đến 55%

- Xét TNTHCS đạt từ 98% đến 100%.

- Thi tuyển vào lớp 10 công lập luôn xếp vị thứ từ I đến II.

- Giải đồng đội học sinh giỏi cấp Huyện, Cấp Tỉnh và các phong trào thi đua, các hội thi  Văn - Thể - Mỹ  xếp thứ I đến III .

 

  • Chất lượng đội ngũ:

     + CBGVCNV đạt CSTĐ cơ sở :  9 người ( trong đó có 03 người đề nghị công nhận CSTĐ cấp Tỉnh)

     + CBGVCNV đạt Lao động tiên tiến : 50 người .

+ Không có CBGVCNV vi phạm kỷ luật.

               + GV giỏi cấp trường đạt 50 đ/c . Không có GV giảng dạy đạt TB và Yếu.

  • 01 giáo viên  đề nghị Bộ GD& ĐT tặng bằng khen.
  • 01 giáo viên  đề nghị UBND Tỉnh tặng bằng khen.
  • 01 giáo viên  đề nghị Giám đốc Sở GD& ĐT tặng giấy khen.
  • 01 giáo viên  đề nghị UBND Huyện tặng giấy khen.

 

  * CÁC DANH HIỆU THI ĐUA ĐƯỢC CÔNG NHẬN

            * Chi bộ đạt tiêu chuẩn “ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

  * Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh xuất sắc được đề nghị TLĐLĐ Việt nam tặng cờ thi đua.

  * Chi Đoàn đạt danh hiệu xuất sắc

  *  Liên đội xuất sắc .

  * Nhà trường đạt TTXS và được Bộ GD& ĐT tặng bằng khen.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

            Nguyễn Thị Liên                                                               Nguyễn Ba

 

Khen thưởng Kỷ luật

Bình chọn

Phụ huynh quan tâm tới việc dạy thêm, học thêm môn gì ?
Môn Toán
Môn Lý
Môn Hóa
Ngoại Ngữ
Các môn khác
Không cần thiết